Jak počítat procenta?

Každý z nás někdy potřebuje počítat s procenty. Díky nim si spočítáš daně, úroky, třeba zjistíš, jakou slevu ti prodejce nabízí. Způsobů, jak vypočítat procenta, je několik, pojďme se na ně podívat blíž.

Co musíš znát?

Než si představíme způsoby, jak procenta vypočítat, je třeba se seznámit se základními pojmy, bez kterých se neobejdeme. Jde o základ, procento, počet procent a procentovou část.

  • Základ je celek, se kterým chceme manipulovat.
  • Procento je bezrozměrná jednotka označovaná % a jde o část celku (zlomek z celku).
  • Počet procent je vyjádření části celku.
  • Procentová část neboli procenta přepočítaná na absolutní hodnotu.

Jak procenta spočítat?

Výpočet procent se odvíjí od toho, jaké údaje známe a co potřebujeme vypočítat.

  • 1 % je jedna setina celku. Z toho vyplývá, že 25 % je jeho čtvrtina, 50 % polovina a 75 % tři čtvrtiny. Celek je 100 %.
  • Když známe celek a potřebujeme vypočítat jeho procentní část, vydělíme celek 100 tak, abychom zjistili, kolik je 1 %. Pokud chceme vědět, kolik z celku je například 55 %, vydělíme celek 100 a výsledek vynásobíme 55.
  • Znáš část celku a potřebuješ vypočítat celek? Zajímá tě třeba původní cena zboží, které je teď ve slevě? Pokud víš, že cena 100 Kč je už po slevě 22 %, odečteš od 100 číslo 22 a tím zjistíš, aktuální cena je 78 % původní ceny. Opět zjistíš 1 %, a to tak, že 100 vydělíš 78 a výsledek vynásobíš 100. Získáš původní cenu.
  • Použít se dá i stará dobrá trojčlenka.
  • Procenta se dají vypočítat i tak, že z celku odstraníš dvě nuly nebo posuneš desetinou čárku o dvě místa doleva. Získáš tak 1 %.