Přihlásit se

Rozšířená záruka Smarty

Rozšířená záruka se postará o všechny nenadálé situace, které mohou poškodit vaše zařízení. Pořídit si ji můžete také na splátky a navíc je kombinovatelná s Prodlouženou zárukou.

V jakých situacích využijete Rozšířenou záruku?

 • Telefon vám spadl na zem a displej se rozbil?

 • Polili jste si notebook?

 • Povedlo se vám upustit smartphone do vody?

Výhody Rozšířené záruky

 • Rozšířená záruka je kombinovatelná s Prodlouženou zárukou.

 • Záruku je možné koupit také na splátky.

 • V průběhu opravy si můžete zapůjčit náhradní zařízení.

 • Všechny opravy probíhají výhradně u autorizovaných servisů. První oprava bez spoluúčasti.

 • Záruku si může koupit kdokoli. Soukromá osoba, podnikatel i právnická osoba a to až na 2 roky.

Co by vás mohlo zajímat?

 • Jaká poškození kryje Rozšířená záruka?

  Rozšířená záruka kryje mechanická poškození zařízení, která zabraňují funkčnosti a řádnému užívání zařízení. Záruka však nekryje běžná opotřebení jako jsou oděrky, poškrábání či jiná poškození, která nebrání samotné funkčnosti zařízení. Takovým poškozením doporučujeme předcházet výběrem vhodného příslušenství. Záruka nekryje krádež zařízení.

 • Lze záruku sjednat na libovolně dlouhé období?

  Ano, při koupi záruky si zákazník může sám zvolit, na jak dlouhé období mu bude záruka nejvíce vyhovovat. Záruku lze sjednat na 1 nebo 2 roky.

 • Od kdy záruka platí?

  Rozšířená záruka platí bez ohledu na formu zvolené úhrady vždy ode dne následujícího (tj. od půlnoci) po koupi zboží se zárukou.

 • Je možné vzít si záruku na splátky?

  Ano. Pro úhradu jednotlivých plateb obdrží zákazník elektronický platební kalendář, kde jsou uvedeny všechny parametry plateb, a to i včetně doporučených parametrů pro zadání trvalého příkazu. Navíc po každé úhradě platby je e-mailem zasláno potvrzení o úhradě, tj. o platnosti záruky na další kalendářní měsíc. Celkovou cenu záruky je možné kdykoli celou splatit zasláním zbývající částky.

 • Co se stane, pokud pozdě zaplatím platbu?

  Záruka zanikne ke dni, který předchází dni splatnosti neuhrazené platby či splatnosti platby uhrazené pozdě. Celá částka za platbu provedenou po splatnosti bude vrácena zákazníkovi bankovním převodem jako přeplatek na již zaniklé záruce. O veškerých takových změnách je zákazník průběžně a včas informován emailem.

 • Lze průběžně měnit délku trvání záruky?

  Období délky trvání záruky změnit nelze, proto doporučujeme při sjednání raději zvolit záruku s delší dobou platnosti.

 • Lze kombinovat Rozšířenou a Prodlouženou záruku?

  Ano, záruky je možné u většiny produktů kombinovat. Kombinace typů, délek a formy úhrady je zcela libovolná a záleží jen na aktuální nabídce záruk u konkrétního produktu a vaší volbě.

 • Jak nárokovat škodu a co je k tomu potřeba?

  Škodu lze oznámit buď osobně na některé z našich prodejen nebo zaslat zboží poštou či přepravní službou s popisem závady a vzniku události na oddělení záruk naší společnosti. Škodu je potřeba nahlásit do 5ti dnů od události V případě záruky hrazené v měsíčních platbách je nutné při uplatnění škody splatit všechny budoucí platby uvedené v platebním kalendáři. Po nahlášení události zákazník obdrží emailem výzvu k úhradě zbylých plateb.

 • Kolikrát mohu uplatnit škodu v průběhu trvání záruky?

  Pro záruky na 12 měsíců je maximální počet událostí stanoven na dvě, u záruky na 24 měsíců maximálně na tři události. Lhůta mezi uplatněním jednotlivých událostí je stanovena na minimálně 90 dnů.

 • Jak probíhá a jak dlouho trvá oprava?

  Po obdržení poškozeného zařízení provedeme posouzení vzniklé závady a sepíšeme protokol o přijetí k opravě. Zboží poté odešleme do našeho autorizovaného servisu. Po dobu opravy je možno si na prodejně zapůjčit bez poplatku náhradní zařízení za vratnou kauci. Oprava je provedena nejdéle do 60 dní, při překročení této lhůty je zákazníkovi vyplacena časová cena.

 • Jaká je spoluúčast a z čeho se počítá?

  První oprava je u nás vždy bez spoluúčasti. U dalších se spoluúčast uplatňuje buďto minimální hodnotou nebo procentem z ceny opravy.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?
Kontaktujte nás