Pro typ displeje

Kapacitní displeje

Jde o nejběžnější typ displejů užívaný téměř na všech zařízeních (mobliních telefonech, tabletech, chytrých hodinkách apod.). Tato technologie používá přirozenou vodivost lidského těla, nemusíme tak na něj tlačit. Dotykem prstu nebo stylusu na obrazovce se poruší elektromagnetické pole, které displej nese, a tak se dotyk zaznamená. Velkým plusem je naprostá propustnost krycího skla. Tento displej však nelze ovládat v rukavicích a není možné na něj použít stylusy typu hrot.


Rezistivní displeje

Tento typ displeje rozeznává tlak, takže je nutné na zařízení tlačit. Výhodou je možnost využití více druhu stylusů a psaní v rukavicích. Nevýhodou je však horší odezva a nepřesné ovládání. V dnešní době se již s tímto typem technologie tak často nesetkáváme.