Funkce aplikace

Automatická synchronizace

Synchronizace kontaktů a veškerých dat povětšinou probíhá zcela automaticky. Stejnětak v případě naměřených dat o pohybu, spánku a poloze.


Dlouhodobé statistiky

V případě, že hodinky či chytrý náramek disponují měřícími technologiemi, které zaznamenávají data o vaší poloze, pohybu či spánku.

Při kontinuálním a dlouhodobém měření pak mohou ukládat dlouhodobé statistiky a na jejich základě reportovat váš posun na základě předem nastavených cílů.


Zápis jídelníčku

Fitness hodinky a chytrý náramek vám neradí pouze co se týče pohybu a spánku, dokážou vás naučit i správné stravovací návyky.

K tomu, abyste měli lepší přehled ohledně přijatých a vydaných kalorií, je nutné pečlivě zapisovat váš jídelníček. Tato data se zpravidla zaznamenávají pomocí smartphonu.