Aktivní potlačení hluku (ANC)

Aktivní potlačení hluku (ANC) využívá systém potlačení hluku k redukci nežádoucího hluku v pozadí. Systém je založen na mikrofonech, které "poslouchají" zvuky vně a uvnitř sluchátka, čipové sadě ANC, která zvukové vlny invertuje, a reproduktoru uvnitř sluchátka, který neutralizujícími zvukovými vlnami potlačuje vnější zvuk. Něco jako když vezmete +2 venku a přičtete -2 uvnitř, abyste získali nulu.

Aktivní potlačení hluku může být zpracováno prostřednictvím čipové sady ANC pomocí:

  • systém ANC s přenosem zvuku má mikrofon, který je umístěn na vnější straně sluchátka.
  • systém ANC se zpětnou vazbou má mikrofon umístěný uvnitř sluchátka.
  • hybridní systém ANC je kombinací systému ANC se zpětnou vazbou a zpětnou vazbou.